Wybierz: Flaga.

  Skontaktuj się

  Centrum Logistyczne

  Topolowa 2a, 62-090 Bytkowo
  +48 692 942 097
  ecommerceconnections.pl

   

  Sylwia Mager – CEO, koordynator klastra, sprzedaż, współpraca

  sylwia.mager@ecommerceconnections.pl 692 942 097

   

  Magazyn – cl@ecommerceconnections.pl

  532 831 870

  Stay social

  DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

  SpeedUp IQbator Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności klastra e-Commerce Connections” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1. Projekt firmy SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ma na celu rozwój działalności powiazania kooperacyjnego E-commerce Connections. Wnioskodawca zaplanował przedsięwzięcie związane z realizacją działań inwestycyjnych na rzecz członków powiazania kooperacyjnego celem realizacji nowej usługi eksportu działalności sklepów internetowych na rynki zagraniczne.  Projekt jest realizowany w okresie 01-10-2013 – 30-11-2015.

  Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.pl /  www.poig.gov.pl / www.mrr.gov.pl / www.europa.eu

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.