PAY AS YOU GO • eCommerceConnections

Model ,,pay as you go” polega na tym, że  rozliczane rachunki, na których wystawia się faktury pod koniec cyklu rozliczeniowego są                                                                przygotowane w oparciu o rzeczywiście zużywane miejsce. Klienci korzystający z usługi pay as you go doceniają fakt, że nie są zobowiązani do zawarcia długiej umowy, która ogranicza ich swobodę wyboru do czasu wygaśnięcia tego okresu. Co więcej,  mają większą kontrolę nad wydatkami, a ich koszt zależy od tego, ile chcą wydać.