O KLASTRZE

Celem klastra eCommerce Connections jest dostarczanie polskim sklepom rozwiązań know how, rozwiązań technologicznych i usług umożliwiających funkcjonowanie na rynku.

Klaster eCommerce Connections powstał w 2011 roku a jego inicjatorami była grupa firm działających na
rynku e-commerce. Celem klastra jest dostarczanie polskim sklepom rozwiązań know how, rozwiązań
technologicznych i usług umożliwiających funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.
Są to m. in usługi prawne, finansowe, consulting ale również rozwiązania logistyczne i technologiczne
(powierzchnia, magazyny, urządzenia i maszyny konfekcjonujące).
Głównym celem jest podniesienie wśród członków: swoich kwalifikacji, ekspansji na rynki zagraniczne,
korzyści biznesowych wynikających z kooperacji, również pomoc w pozyskiwaniu kontaktów przydatnych
do rozwijania biznesu.

 

Członkiem klastra może zostać każdy podmiot prowadzący działalność
gospodarczą związaną z e-commerce w kraju lub za granicą