NASZA MISJA

Rozwijanie współpracy środowisk naukowych oraz biznesowych w obszarze
działalności e-commerce

Dynamiczny wzrost przedsiębiorstw funkcjonujących w branży e-commerce
działających w ramach klastra w oparciu o solidną wiedzę jednostek badawczo-rozwojowych.

Stworzenie wspólnej infrastruktury logistycznej i biurowej dla przedsiębiorstw z
branży e-commerce, które chcą współdziałać w ramach klastra

Wytworzenie skutecznych narzędzi informatycznych dla e-commerce

Podniesienie przewagi konkurencyjnej na rynku e -commerce firm należących do
struktury klastra

Internacjonalizacja i ekspansja na rynki zagraniczne

Wypracowanie silnych powiązań kooperacyjnych między członkami klastra

Rozpowszechnianie dobrych praktyk – dzielenie się wiedzą

Dążymy do tego, aby w przyszłości być kluczowym klastrem krajowym oferującym kompleksowe wsparcie dla małych i średnich firm z obszaru e-commerce.