KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW

Wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw należących do klastra na rynku e- commerce,
oraz ich konkurencyjności w stosunku do firm spoza kooperacji.

Zwiększenie skuteczności działań marketingowych realizowanych przez członków
klastra, poprzez promocję ich przedsiębiorstw.

Dostęp do know-how specjalistów zrzeszonych w klastrze.

Pomoc w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych od instytucji
państwowych i prywatnych.

Dostęp do nowych technologii stosowanych w logistyce i e-commerce.

Pomoc członkom kooperacji w sprecyzowaniu ich potrzeb technologicznych i
kierunków rozwoju.

Pomoc przedsiębiorstwom członkowskim w znalezieniu jednostek naukowych,
wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez możliwość korzystania z dobrych
praktyk członków kooperacji, szkoleń i eventów organizowanych w ramach
działalności klastra.

Możliwość korzystania z usług przedsiębiorstw innych uczestników powiązania na
zasadzie ofert partnerskich, barterowych, specjalnych ofert cenowych.