Kierunki zmian w logistyce

Kierunki zmian w logistyce

Jak w większości branż, transport i logistyka stają obecnie w obliczu dużych zmian. To jak dana firma na nie odpowie, wiąże się z jej porażką bądź sukcesem.  Nowe modele biznesowe, technologia, czy też oczekiwania klientów to czynniki, które istotnie wpływają na rozwój rynku logistycznego. Przyszłość nie jest znana, ale by branża logistyczna stale się rozwijała, niezbędne jest, aby skoncentrowała się na kilku możliwościach jakie mogą nastąpić w przyszłości.

 

Oczekiwania klientów stale rosną, jak i samych firm. Pragną, by towar, który zamówili był dostarczony szybko, tanio, a w najlepszym razie za darmo. Sama produkcja dąży do indywidualizacji produkowanych dóbr, zgodnie z oczekiwaniami klientów, co powoduje jednak utrudnienia dla logistyków. To wszystko sprawia, że sektor logistyczny jest pod coraz większą presją, by zapewnić coraz lepszą obsługę przy mniejszych kosztach. Spedytorzy nie są zazwyczaj częścią zakupowego doświadczenia w sprzedaży detalicznej. Końcowi konsumenci zwracają mniejszą uwagę na to, w jaki sposób dostarczany jest towar, o ile spełnia przyjęte przez klienta wymagania względem jakości produktu, czasu realizacji zamówienia i kosztów z nim związanych. Ponadto większość podmiotów nie jest chętna do płacenia za wysyłkę. Oczekują, że będzie ona darmowa, jednak podmioty te są skłonne zapłacić dodatkowo za extra usługi, przykładowo szybsza dostawa droższych produktów, dostawa w ten sam dzień.     

Można mieć tylko nadzieję, iż firmy będą dążyć do tego poprzez wdrażanie nowych technologii, analizowanie danych, w kierunku automatyzacji. Poszukiwania rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na wzrost efektywności realizacji procesów i rozwoju logistyki przy równoczesnym uzyskaniu równowagi ekonomicznej, socjalnej i środowiskowej. Warunkowałoby to wyższą wydajnością, obniżeniem kosztów i kamieniem milowym w sposobie funkcjonowania branży logistycznej.

W niektórych magazynach rozwiązania automatyczne są już wdrożone, jednak taka inwestycja jest niezwykle kosztowna, dlatego wielu właścicieli magazynów nie stać na takie oprogramowanie. Stąd firmy zajmujące się e-commercem, często outsourcują usługi magazynowania. Mowa tu przykładowo o  systemie WMS,  który podaje informację dotyczące stanu magazynowego według szeregu różnych kryteriów, a także usprawnia każdorazowo lokalizację partii towaru i pojedynczej przesyłki. W tymże systemie obsługujący ma możliwość wytworzenia właściwej etykiety i oznaczenia nią jednostki towarowej, bądź w momencie przyjmowania ładunku do magazynu przyjąć do WMS informacje podane na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Postępy jakie nastąpiły w przetwarzaniu danych i optyki umożliwiają zautomatyzowanie zadań, które niegdyś uchodziły za zbyt złożone – jak ładowanie i rozładowywanie naczepy z dopuszczalną prędkością. Dostarczanie paczek może również w większym stopniu wykorzystywać automatyzację poprzez innowacje, takie jak autonomiczne pojazdy lub drony dostawcze. Google już rozpoczęło pracę nad zamykaniem szafek z napędem własnym, a przemysł transportowy współpracuje z producentami OEM w częściowo zautomatyzowanych zestawach do transportu samochodów ciężarowych. Nawet jeśli bardziej radykalne rozwiązania są od dawna dostępne, inne technologie, które mogłyby zwiększyć wydajność kierowców, również są w sferze rozważań, takich jak koncepcje z rozszerzoną rzeczywistością, które mogłyby zapewnić kierowcom więcej informacji o ich środowisku i paczkach wciąż znajdujących się na pokładzie.

Kolejnym wyzwaniem dla branży jest rosnąca konkurencja. Nie jest to nic nowego na stale rozwijającym się rynku, kiedyś lokalnym, dziś globalnym. Jednak bardziej chodzi tu o konkurencje w postaci pojedynczych jednostek tworzących system. Rozwój aplikacji działającej podobnie jak UBER, mogłoby spowodować znaczną utratę części rynku zajmowanej przez firmy logistyczne, w szczególności firmy świadczące usługi kurierskie.  

Wraz z rozwojem pewnych trendów, niektóre firmy mogą sobie nie poradzić z nadchodzącymi zmianami. Poniżej opisano kilka scenariuszy jakie mogą mieć miejsce w przyszłości według PWC.

Rozwój współpracy. Dominującym czynnikiem w tym scenariuszu jest oczywiście wzrost związany ze wspólną pracą. Pozwala to obecnym liderom na zachowanie przewagi konkurencyjnej. Może to skutkować przykładowo większym wykorzystaniem rozwiązań „fizycznego Internetu” w oparciu o bardziej znormalizowane rozmiary przesyłek, etykietowanie i systemy.

Napływ start-upowy. Można spodziewać się, iż liczba nowych firm będzie stale rosła, a nowi uczestnicy rynku w postaci startupów będą miały większy wpływ. Najtrudniejsza i najdroższa ostatnia linia dostawy staje się coraz bardziej rozdrobniona, wykorzystując nowe technologie, takie jak platformy i rozwiązania umożliwiające dzielenie się tłumem.  

Złożona konkurencja. Tutaj konkurencja ewoluuje w innym kierunku, ponieważ wielcy klienci i dostawcy przemysłowi lub detaliczni stają się graczami na rynku logistycznym, nie tylko zarządzając własną logistyką, ale przekształcając tę wiedzę w rentowny model biznesowy. Internetowi detaliści rozwijają własną sieć logistyczną. Zmniejszają przy tym korzystanie z zewnętrznych dostawców usług. Używają własnych analiz popytowych, by zwiększyć efektywność logistyczną.   

Znaczenie skali. W ostatnim scenariuszu obecni liderzy rynkowi rywalizują o dominującą pozycję rynkową poprzez pozyskiwanie mniejszych graczy, osiąganie skali przez konsolidację oraz innowacje nabywając mniejsze przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność. Technologia stale się rozwija, ale jej rozwój jest zdominowany przez badania własne i nabywanie podmiotów z określonych obszarów technologicznych. Inwestowanie w start-upy wiąże się z ryzykiem. Szybka decyzja inwestycyjna może łączyć się z niepewnością  kierunku jego rozwoju. Natomiast wyczekiwanie może prowadzić do wysokich kosztów.  

 

Od zmian strategii i ogólnego konsensusu w sprawie rozwoju technologicznego w łańcuchach dostaw i zmieniających się nawykach konsumentów, można znaleźć wiele opinii na temat możliwych zmian w przemyśle logistycznym. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację, cyfryzację czy konsolidację danych, przyszłość logistyki zależy w dużej mierze od technologii i sposobu jej zastosowania.

 

https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/future-of-the-logistics-industry.pdf

http://www.futureofeverything.io/2017/03/23/ask-thought-leaders-whats-future-logistics/