O nas

Celem klastra eCommerce Connections jest dostarczanie polskim sklepom rozwiązań know how,
rozwiązań technologicznych i usług umożliwiających funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.

Klastry przedsiębiorczości to najprościej rzecz ujmując konsorcja mające na celu wzajemną współpracę zawartych w nim podmiotów.

Głównym celem jest podniesienie wśród członków: swoich kwalifikacji, ekspansji na rynki zagraniczne, korzyści biznesowych wynikających z kooperacji, również pomoc w pozyskiwaniu kontaktów przydatnych do rozwijania biznesu.

Klaster eCommerce Connections powstał w 2011 roku a jego inicjatorami była grupa firm działających na rynku e-commerce. Celem klastra jest dostarczanie polskim sklepom rozwiązań know how, rozwiązań technologicznych i usług umożliwiających funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.

Są to m. in usługi prawne, finansowe, consulting ale również rozwiązania logistyczne i technologiczne (powierzchnia, magazyny, urządzenia i maszyny konfekcjonujące).

Członkiem klastra może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną z e-commerse w kraju lub za granicą.

Nasza misja

Rozwijanie współpracy środowisk naukowych oraz biznesowych w obszarze działalności e-commerce

Dynamiczny wzrost przedsiębiorstw funkcjonujących w branży e-commerce działających w ramach klastra w oparciu o solidną wiedzę jednostek badawczo-rozwojowych

Stworzenie wspólnej infrastruktury logistycznej i biurowej dla przedsiębiorstw z branży e-commerce, które chcą współdziałać w ramach klastra

Wytworzenie  skutecznych narzędzi informatycznych dla e-commerce

Podniesienie przewagi konkurencyjnej na rynku e -commerce firm należących do struktury klastra

Internacjonalizacja i ekspansja na  rynki zagraniczne

Wypracowanie silnych powiązań kooperacyjnych między członkami klastra

Rozpowszechnianie dobrych praktyk – dzielenie się wiedzą

Nasza wizja

Dążymy do tego aby w przyszłości być Kluczowym Klasterem Krajowym oferującym kompleksowe wsparcie dla małych i średnich firm z obszaru e-commerce.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

SpeedUp IQbator Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności klastra e-Commerce Connections” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.1. Projekt firmy SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ma na celu rozwój działalności powiazania kooperacyjnego E-commerce Connections. Wnioskodawca zaplanował przedsięwzięcie związane z realizacją działań inwestycyjnych na rzecz członków powiazania kooperacyjnego celem realizacji nowej usługi eksportu działalności sklepów internetowych na rynki zagraniczne.  Projekt jest realizowany w okresie 01-10-2013 – 30-11-2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.pl /  www.poig.gov.pl / www.mrr.gov.pl / www.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.